Σταθμός Περίθαλψης

Λειτουργεί από το 2000 το Σταθμό Περίθαλψης αγρίων ζώων και πουλιών, το μοναδικό στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τα μεγάλα κέντρα περίθαλψης όπως την Άνιμα, το ΕΚΠΑΖ και το Περιβαλλοντικό Κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

 

 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Σταθμός Περίθαλψης έχει ως στόχο την περίθαλψη και επανένταξη στη φύση όλων των άγριων ζώων και πουλιών τα οποία τραυματισμένα ή εξασθενημένα, ορφανά ή άρρωστα φθάνουν στο σταθμό. Στα δεκαοχτώ χρόνια της Εταιρίας πάνω από 4500 περιστατικά περίθαλψης έχουν καταγραφεί και πάνω από 65 διαφορετικά είδη έχουν περιθαλφθεί και επανενταχθεί στο φυσικό τους περιβάλλον.